Regulamin

REGULAMIN POBYTU W LEŚNEJ 21

 

 • 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 30% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
 
 • 2. Rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (wysłać mailem potwierdzenie przelewu). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 
 • 3. Koszt pobytu obejmuje: – zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia Domu, pościel, ręczniki, media (prąd, woda), drewno kominkowe, sprzątanie końcowe.
 
 • 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela Domu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu, lub skróceniu.
 
 • 5. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
 
 • 6. Doba zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godz. 12:00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu bądź późniejszego wyjazdu po uzgodnieniu z Właścicielem Domu. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela obiektu najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do domów Leśna 21.
 
 • 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 
 • 8. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.
 
 • 9. Ze względu na położenie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i lasów, gdzie żyją liczne zwierzęta oraz w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych, Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez niezakłócanie hałasem spoczynku nocnego innych osób i zwierząt, w tym zwłaszcza w godzinach od 22:00 – 6:00.
 
 • 10. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 
 • 11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela Domu. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń.
 
 • 12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 
 • 13. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego: – Ognisko można rozpalać tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu oraz tarasu prosimy rozpalać grilla poza domem oraz tarasem. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną, lub gazową, niebędących wyposażeniem Domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. – W Domu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Właściciela Domu.
 
 • 14. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Wynajmujący proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi Domu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 
 • 15. Właściciel Domu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do Domu w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego Dom.
 
 • 16. Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe, niezależne od niego niedogodności, np. czasowy brak wody lub prądu.
 
 • 17. Cena usług świadczonych przez Leśną 21 nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności.
 
 • 18. Miejsca parkingowe dla Gości są nieodpłatne i niestrzeżone, przy czym Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gości, a także pozostawionych w nim przedmiotów.
 
 • 19. Właściciel Domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju pieniądze, kosztowności i inne przedmioty posiadające wartość.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 8.00-22.00.

Życzymy udanego pobytu!